Ingetrokken artikelen van Diederik Stapel worden ook in 2019 nog steeds geciteerd

Je zou verwachten dat iedere psycholoog, misschien wel iedere wetenschapper, op de hoogte is van de lotgevallen van Diederik Stapel, en zijn frauduleuze bevindingen niet meer argeloos citeert. Was het maar waar: nog steeds — zeven jaar na de affaire — worden Stapels artikelen aangehaald.
Advertisement
Advertisement

Diederik Stapel kan het niet laten

Diederik Stapel heeft onder het alias ‘Paul’ zichzelf verdedigd op ‘Retraction Watch’. Dit in een discussie op dit blog over zijn nieuwe baan op de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Stapel is hier inmiddels weer weg. Paul heeft toegegeven dat hij in feite Stapel was:

Wat dreef Diederik Stapel?

Volgens het blad Nature verlegt de fraudeur stapje voor stapje zijn normen

Stapelgate en de Ondoorgrondelijkheid van de Wetenschapsfraude

Bijna tien jaar geleden kwam de wetenschappelijke fraude van Diederik Stapel aan het licht. Martin Bier blikt terug, maar blijft met veel vragen zitten.

De zaak Stolk – het verhaal van een sprookjesprofessor

Diederik Stapel was niet de eerste professor die zijn fantasie als inspiratiebron gebruikte

Toponderzoeker bekent fraude

Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel geeft toe dat hij onderzoeksgegevens verzon

Volgende sociale psycholoog struikelt – de zaak Förster

Drie artikelen van Förster zijn gebaseerd op gegevens die statistische gezien veel te onwaarschijnlijk zijn om via normale wegen tot stand te zijn gekomen.

Gelezen: De publicatiefabriek

Bespreking van het boek van Ruud Abma over de affaire-Stapel

Over de analyse van Armstrongs bekentenis

Hoe hard is de computeranalyse van het Armstrong interview die zou laten zien dat hij nog steeds leugens vertelt?

Waarom zijn we er nog?

Waarom kwamen alle rampvoorspellingen niet uit op 21 december 2012? Kloptdatwel doet aan duiding.

Gelezen: Ontspoorde wetenschap

In zijn nieuwe boek bespreekt Frank van Kolfschooten oude en recente fraude- en plagiaatgevallen in de Nederlandse wetenschap.

Nu ook al hufterig door biologisch voedsel?

Sociaal psychologisch onderzoek zou nu laten zien dat blootstelling aan biologisch voedsel ons hufteriger maakt. Ja, ja ...

De wetenschapsschandalen van 2011

Hier de top 3 van tijdschrift The Scientist.

Wetenschappers doen moeilijk over hun data

Een trieste ontdekking.